Account aanmaken

Annuleer
X

Zoeken naar


18 oktober 2016

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen

De recente golf van hevige stortbuien in steden in heel West-Europa en zelfs in de hele wereld laat een toename zien van overstromingen in stedelijke gebieden. De gewonde personen, sterfgevallen, schades aan huizen, bedrijven en gemeentelijke infrastructuur zijn enorm. En gezien de klimaatverandering zullen de aantallen overstromingen toenemen met bijbehorende schade... tenzij we proactief een aantal maatregelen nemen om dit probleem te aan te pakken. Er zijn behoorlijk veel preventieve maatregelen die genomen kunnen worden zodat de steden en inwoners veilig blijven. Hier zijn er tien:

1. Maak een 'sponge city'

Dit concept is zeer populair in China: een land waar het aantal stedelijke overstromingen verdubbelde in de afgelopen jaren. Volgens Kongjian Yu, de decaan van Peking University's College of Architecture en Landschapsarchitectuur, "werkt sponge city als een spons die water op natuurlijke wijze opslaat, schoonmaakt en gebruikt. Dus, in plaats van regenwater afvoeren, houdt een sponge city het water voor eigen gebruik binnen haar eigen grenzen. De toepassingen zijn onder meer: - de irrigatie van tuinen en stedelijke boerderijen - het opladen van verarmde watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers) - vervangen of aanvullen van het water dat wordt gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten - de verwerking van het regenwater zodat het schoon genoeg is om te gebruiken als drinkwater.

Arcadis, een Wavin’s strategische partners, is benoemd tot principal consultant voor het Chinese Sponge City Project in Wuhan. Wuhan is de eerste van de 16 steden waar deze pilot wordt uitgevoerd onder leiding van de centrale overheid. Wij zijn allemaal benieuwd hoe deze nieuwe aanpak van regenwatermanagement werkt.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 1. Maak een 'sponge city'

Dihua Li (Vice-Dean, Graduate School of Landscape Architecture, Peking University) geeft uitleg over de ‘sponge city’


2. Groene daken / daktuinen.

Groene daken (daken bedekt met vegetatie) absorberen regenwater en verminderen overstromingen. De daken zijn erg populair in Europa. In Frankrijk bestaat zelfs een wet ter bevordering van groene daken. De voordelen zijn eenvoudig: - voor de eigenaar van het gebouw is het een regenwatermanagement tool; - het verminder wateroverlast - voorkomt het overstromingen van het riool; - neutraliseert het effect van zure regen en - filtert stikstofvervuiling uit het regenwater. Een voorbeeld van een ‘green roof’ is ook te vinden bij Wildlands Zoo in Emmen, een project waar Wavin bij betrokken was.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 2. Groene daken / daktuinen.

Groen Dak in Culemborg


3. Maak uiterwaarden en overflow-gebieden voor rivieren.

Er was een tijd dat de uiterwaarden grote delen langs de Europese rivieren bedekten. Vandaag de dag, als gevolg van verstedelijking, is minder dan de helft nog in tact. Er is een beweging gaande om deze uiterwaarden te herstellen vanwege hun belangrijke rol in de bescherming tegen overstromingen, waterbeheer en natuurbehoud. Wat uiterwaarden eigenlijk doen is vasthouden en absorberen van water waardoor nabijgelegen steden beschermd worden tegen de gevolgen van zware regenval.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 3. Maak uiterwaarden en overflow-gebieden voor rivieren.

Uitzicht op de uiterwaarden na een overstroming op het Isle of Wight (UK)


4. Het scheiden van regenwater van het riool.

Om het watermanagement te verbeteren en het riool te beschermen tegen schade, vernieuwen steden hun ondergrondse leidingen en rioleringen - door het scheiden van regenwater van het riool. De waterzuiveringsinstallaties kunnen dit goed aan, zonder dat het overbelast wordt door de grote hoeveelheden regenwater.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 4. Het scheiden van regenwater van het riool.

5. Installeer ondergrondse regenwaterbuffer- en infiltratiesystemen.

Niets werkt beter dan het toepassen van duurzame oplossingen. Denk hierbij aan regenwaterbuffers en infiltratie-oplossingen, zoals de Wavin Q-BB, Q-Bic en Q-Bic Plus. Deze ondergronds te installeren kunststof kratten werken snel en makkelijk en zijn ontworpen voor gebruik op plaatsen met zware verkeersbelasting. De nieuwste oplossing, Wavin Q-Bic Plus, heeft als grote voordelen: de complete ontwerpvrijheid, uitstekende toegankelijkheid en maximale installatiesnelheid. Door de innovatieve modulaire eigenschappen kan er met Wavin Q-Bic Plus zeer snel een regenwaterinfiltratie- of buffersysteem worden opgebouwd. Verder zorgen de open structuur en de hoge toegankelijkheid van de units ervoor dat inspectiecamera’s en reinigingsapparatuur voldoende ruimte hebben, waardoor het systeem gedurende de hele levensduur goed kan worden beheerd en zo de maximale infiltratiecapaciteit benut.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 5. Installeer ondergrondse regenwaterbuffer- en infiltratiesystemen.

Men working on an attentuation and inflitration tanks


6. Houd het riool schoon zodat deze kan doen wat het moet doen.

Het lijkt voor de hand liggend maar het riool kan verstopt raken met afval, puin, boomwortels en bladeren. De traditionele rioolbuizen kunnen roest en corrosie ontwikkelen wat tot problemen leidt. De kunststof rioolbuizen van Wavin en de Tegra inspectieputten zijn bestand tegen corrosie en verkalking en zijn gemakkelijk te inspecteren en te reinigen.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 6. Houd het riool schoon zodat deze kan doen wat het moet doen.

Wavin Tegra 1000 put


7. Duurzame afvoer: waterpasserende bestrating en beplanting

In sommige stedelijke gebieden wordt veel groen beschouwd als een luxe. In bebouwd gebied zien we veel beton en beton absorbeert natuurlijk geen regenwater. Beton blokkeert juist regenwater en leidt water om naar de afvoersystemen die op hun beurt vaak verstopt raken. Het water overstroomt vervolgens in de straten wat leidt tot overstromingen. Het concept van duurzame drainage is volkomen logisch. Als onderdeel van de stedelijke milieu-initiatieven die in Europa en wereldwijd gaande zijn worden blokkerende bestratingen vervangen door water passerende bestratingen en gras en andere beplanting. Hierdoor kan het regenwater natuurlijk afgevoerd worden in de bodem. En zo houden we ook nog eens de planten langer in leven.Lees hier maar eens hoe Rotterdam dit aanpakt.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 7. Duurzame afvoer: waterpasserende bestrating en beplanting

Bestrating met gras 


8. Het beste hopen en voorbereiden op het ergste.

Ondanks goede regenwatermanagement kunnen woningen en gebouwen nog steeds te maken krijgen met overstromingen. Als extra voorzorgsmaatregel om schade en letsel te minimaliseren, zijn er nog veel dingen die je zelf kunt doen. Voorbeelden van maatregelen die je zelf kunt treffen zijn onder meer het verhogen van stopcontacten, het waterdicht maken van het gebouw of de woning door ramen en deuren weerbestendige af te dichting en het vervangen van MDF of gipsplaat door meer duurzame materialen.

10 maatregelen om overstromingen in stedelijke gebieden te voorkomen - 8. Een ondergelopen huis is geen pretje

9. Verbeter alarmsysteem voor overstromingen.

Voor het verbeteren van de alarmsystemen bij dreigende stormen en overstromingen kunnen mensen schade aan hun eigendommen voorkomen en levens redden. In Europa zijn verschillende initiatieven gaande om natuurrampen zoals overstromingen, nauwkeurig te evalueren. Zo worden de frequentie en het tijdstip van de waarschuwingen, indien nodig, herzien. State-of-the-art voorspellingssystemen voor vroegtijdige waarschuwing worden verfijnd zodat beleidsmakers, landelijke en provinciale instellingen zoals waterschappen en eerstelijns hulpverleners hun werk goed kunnen doen.

10. Kom zelf in actie.

We kunnen het niet zomaar allemaal overlaten aan de overheid, gemeenten, milieuactivisten en stedenbouwkundigen. Om een infrastructuur te organiseren om stedelijke overstromingen te voorkomen moeten wij ook allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Of het nu gaat om het opvangen van regenwater of het bouwen van een daktuin, het is nodig om ook zelf mee te werken aan regenwatermanagement oplossingen.

Volgens European Environment Agency "Zullen jaarlijkse overstromingen vervijfvoudigen in 2050 en zelfs tot 17-voudigen in 2080." Het EMA heeft een rapport vrijgegeven over de noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering in Europa. Preventieve maatregelen moeten sneller worden ingevoerd en liever gisteren nog dan vandaag. Wij van Wavin, zullen een blijvende, leidende rol spelen in de ontwikkeling en productie van toekomstgerichte, duurzame regenwater oplossingen - om de uitdagingen van de stedelijke overstromingen te verminderen en zo ons deel bijdragen aan de realiteit; de klimaatverandering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op de website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Ik ga akkoord
E-mail ons